Категорії

Правила прийому

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством молоді та спорту України за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України. Згідно Навчальної програми це вік 6-9 років.
Відбір до груп початкової підготовки проводиться серед дітей віком 8-9, 9-10, 10-11 років.
Тестові завдання оцінюють розвиток фізичних якостей дитини, за результатами первинного відбору комплектуються групи початкової підготовки 1-го року навчання.
До спортивної школи приймаються особи, що бажають займатися спортом, які виконали нормативи з загальнофізичної та фізичної підготовки та не мають медичних протипоказань.
Зарахування здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-ти річного віку, медичної довідки про стан здоров’я та відсутність протипоказань для занять спортом.